Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá
filiálky Strážky, Krížová Ves a Rómske pastoračné centrum Krížová Ves

Máj/15

26

31. Sv. omša za účasti detí: Liturgické knihy a úkony

Prezentácia: Liturgické knihy a úkony Related Tags:

Máj/15

26

30. Sv. omša za účasti detí: Nanebovstúpenie Pána

Prezentácia: Nanebovstúpenie Pána Related Tags:

Prezentácia: Liturgické predmety a oblečenie Related Tags:

Máj/15

5

28. Sv. omša za účasti detí: Bohoslužba obety

Prezentácia: Bohoslužba obety Related Tags:

Apr/15

28

27. Sv. omša za účasti detí: Bohoslužba slova

Prezentácia: Bohoslužba slova Related Tags:

Apr/15

22

26. Sv. omša za účasti detí: Kostol

Prezentácia: Kostol Related Tags:

Apr/15

22

25. Sv. omša za účasti detí: Veľkonočné obdobie

Prezentácia: Veľkonočné obdobie Related Tags:

Apr/15

8

24. Sv. omša za účasti detí: Veľkonočné trojdnie

Prezentácia: Veľkonočné trojdnie Related Tags:

Staršie články >>

Klikni pre viac info
Pridajte sa k užívateľom mojejkomunity a k veriacim našej farnosti.