Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá filiálky Strážky, Krížová Ves a Rómske pastoračné centrum Krížová Ves

Júl/14

10

Pozvánka na odpustovú slávnosť

Jún/14

26

Celoročná aktivita pre deti 2013/14 – vyhodnotenie

Počas celého školského roku sme na sv. omšiach za účasti detí rozprávali udalosti zo Svätého písma, aby sme viac spoznávali nášho Nebeského Otca. Na konci každej sv. omše deti dostávali domov pracovné listy na zopakovanie. O týždeň ich doniesli vyplnené. Tieto pracovné listy boli bodované, a tak sme v stredu a vo štvrtok v našej farnosti vyhodnotili tých najlepších. Fotky z vyhodnotenia nájdete Fotografie z farnosti.

Tak isto počas roka deti kreslili do kroniky. Ich výtvory tiež nájdete Fotografie z farnosti.

Máj/14

30

Litánie k Duchu Svätému

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

BUĎ ZVELEBENÝ! (opakuje sa za každou prosbou)

•  Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

•  Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!

•  Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

•  Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!

(more…)

Máj/14

30

AKATIST K ŽIVOTODARNÉMU SVÄTÉMU DUCHU

Akatist alebo akafist (gr. Ἀκάθιστος Ὕμνος = nesedavý hymnus) je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí. Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov.

(more…)

Máj/14

30

Novéna k Duchu Svätému

PRVÝ DEŇ

Duch Svätý – Duch sily

ÚVOD

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

  (more…)

Staršie články >>

Klikni pre viac info
Pridajte sa k užívateľom mojejkomunity a k veriacim našej farnosti.