Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá filiálky Strážky, Krížová Ves a Rómske pastoračné centrum Krížová Ves

Dec/14

17

14. Sv. omša za účasti detí: Advent

Prezentácia: Advent

Dec/14

10

13. Sv. omša za účasti detí: Liturgický rok

Prezentácia: Liturgický rok

Dec/14

4

Roráty

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa pripojila tradícia liturgického spevu. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate […]

Dec/14

3

Adventná modlitba v rodine

Počas Adventu čítame Evanjelium podľa Lukáša. K čítaniu evanjelia Vám ponúkame modlitbu, aby ste si mohli v rodine urobiť krátku domácu pobožnosť. Prajeme Vám požehnaný čas. (najprv kliknite na názov článku, až potom na názov modlitby) Modlitba tu: Adventná modlitba v rodine

Dec/14

3

12. Sv. omša za účasti detí: Pomazanie chorých

(Najprv kliknite na názov článku, až potom na názov prezentácie) Prezentácia: Pomazanie chorých

Dec/14

1

ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II.

POZVANIE K PROJEKTU Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II. Trvať bude od 30. novembra 2014 (Prvej adventnej nedele) do 1. januára 2015. Počas tohto času budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku od svätého Jána Pavla II. Ide o zamyslenia, ktoré pochádzajú z jeho homílii, príhovorov a […]

Milí bratia a sestry ! Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce.  Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 10, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň […]

Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Emblém: kríž v tvare X, sieť s rybami Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako […]

Staršie články >>

Klikni pre viac info
Pridajte sa k užívateľom mojejkomunity a k veriacim našej farnosti.