Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá
filiálky Strážky, Krížová Ves a Rómske pastoračné centrum Krížová Ves

Apr/15

8

24. Sv. omša za účasti detí: Veľkonočné trojdnie

Prezentácia: Veľkonočné trojdnie

Apr/15

5

Kristus vstal zmŕtvych ! Christos voskrese !

V tomto článku nájdete pohľad na byzantské slávenie nedele Paschy, t.j. nedele Pánovho vzkriesenia.  Bohoslužby v tento deň sa majú začínať polnočnicou. U nás sa táto polnočnica slávi len málokde, je to veľmi prostá a pomerne krátka bohoslužba. Počas nej sa má prenášať pláštenica z hrobu (zo stredu chrámu, kde je na stole, na tetrapode) […]

Apr/15

4

Biela sobota

Biela sobota alebo Veľká sobota či Svätá a veľká sobota je v kresťanskom kalendári deň pred Veľkonočnou nedeľou, súčasť Svätého týždňa a veľkonočného tridua. Je posledným dňom Veľkého týždňa. V rímskokatolíckej cirkvi sa počas dňa nekonajú žiadne veľké obrady ani svätá omša. Výnimkou je okrem liturgie hodín obrad Efeta, ktorým sú katechumeni pripravení na samotný […]

Apr/15

3

Veľký piatok

Veľký piatok je v kresťanskom kalendári piatok pred Veľkou nocou (Paschou). Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký piatok je jedným z dní prísneho pôstu. V rímskokatolíckej cirkvi súčasť Svätého týždňa a veľkonočného tridua. Rímskokatolícka liturgia obsahuje čítanie z Písma, Jánove pasie, často predvedené dramaticky alebo hudobne. Zvláštnou súčasťou liturgie sú dlhé […]

Apr/15

2

Zelený štvrtok

Pri dopoludňajšej liturgii (ktorá sa koná iba v katedrálach) biskup žehná oleje katechumenov, chorých a krizmu. Pri večernej liturgii sa pripomína posledná Ježišova večera, ustanovenie eucharistie a Ježišovo umývanie nôh jeho učeníkov. Naposledy pred Veľkou nocou pri večernej omši zaznejú zvony. Zvuk zvonov až do Veľkej noci nahrádzajú rapkáče a klapačky. Názov vznikol prešmyčkou nemeckého […]

Mar/15

21

Otázky pre prvoprijímajúce deti 2015

Termín skúšky sa ešte upresní. Otázky nájde tu: Otázky na 1. sv. prijímanie

Mar/15

21

23. Sv. omša za účasti detí: Liturgické farby

Prezentácia: Liturgické farby

Mar/15

19

Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho

Kresťanský východ je bohatý počas pôstu na rôzne kajúce modlitby, medzi tie najkajúcnejšie by sme mohli zaradiť Kánon Andreja Krétskeho. Vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu sa vo štvrtú nočnú hodinu (v stredu večer 22:00) schádzame v chráme a kňaz začína každodennú pôstnu utiereň. Modlíme sa: Kráľu nebeský, Trojsväté, Otče náš, Pane zmiluj sa 12x, Sláva i […]

Staršie články >>

Klikni pre viac info
Pridajte sa k užívateľom mojejkomunity a k veriacim našej farnosti.