Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá filiálky Strážky, Krížová Ves a Rómske pastoračné centrum Krížová Ves

Okt/14

31

20 rokov skupiny ANASTASIS

Pod týmto názvom pôsobí pri kňazskom seminári amatérska skupina hudobníkov – seminaristov, ktorí sú zameraní na modernú gospelovú hudbu. Názov skupiny Anastasis (gr. vzkriesenie) vyjadruje radostnú zvesť, ktorej základom je Kristovo víťazstvo nad smrťou. Poslaním skupiny je šírenie tejto radostnej zvesti medzi mládežou. Počiatok skupiny sa datuje na december 1994. Skupina v krátkom čase nahrala […]

Okt/14

31

Godzone Tour 2014

  Godzone Tour 2014 | NEZASTAVITEĽNÍ je evanjelizačné turné v šiestich mestách Slovenska, PP, KE, PB, BA, BB, Zvolanie RK. Pripravte sa na dávku produkcie, skvelej hudby a lásky, ktorá je nezastaviteľná! Nezastaviteľní je evanjelizačné turné projektu Godzone, ktoré sa koná v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež už po šiesty krát. Sme mladí ľudia, ktorí […]

Okt/14

29

7. Sv. omša za účasti detí: Krst

Sviatosti sú darom, darčekom Pána Ježiša. Krst je prvá sviatosť. Prvýkrát prijmeme Ducha Svätého. Tiež sa nám zotrú všetky hriechy, staneme sa Božími deťmi a členmi Cirkvi a do našej duše sa vtlačí nezmazateľný znak. Prezentácia: Krst

Okt/14

29

6. Sv. omša za účasti detí: Cirkev

Cirkev je spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí si pomáhajú na ceste do neba – modlitba, dobrý príklad, napomenutie. V Cirkvi môžeme prijímať sviatosti. Cirkev je tiež dar Pána Ježiša. Založil ju Ježiš a je jej neviditeľnou hlavou. Viditeľnou hlavou je pápež. Cirkev je dobrá, len my ľudia, ktorí ju tvoríme, sme hriešni. Prezentácia: Cirkev

Okt/14

29

5. Sv. omša za účasti detí: Duch Svätý

Duch Svätý nás posväcuje, čiže robí nás svätými. Je to dar od Ježiša, aby sme mohli prísť do neba. Duch svätý má pre nás darčeky, Sedem darov Ducha Svätého. Tieto darčeky nám dáva cez sviatosti, a tak nás posväcuje a pomáha do neba. Prezentácia: Duch Svätý

Okt/14

8

4. Sv. omša za účasti detí: Syn Ježiš Vykupiteľ

Zachrániť nás prišiel Boží Syn, ktorý sa stal človekom a prijal meno Ježiš. Vykúpil nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Ale mi ľudia sme naďalej slabí, preto nám prisľúbil pomocníka. Prezentácia: Syn Vykupiteľ

Okt/14

8

3. Sv. omša za účasti detí: Prvý hriech

Boh Otec stvoril dokonalý svet. Stvoril aj človeka. Ľuďom dal rozum a slobodnú vôľu. No ľudia v raji podľahli pokušenie a spáchali prvý hriech. Vtedy sa veľa pokazilo. Našťastie nám Boh Otec sľúbil záchrancu. Prezentácia: Prvý hriech

Okt/14

1

Ruženec (modlitba)

Ruženec (z lat. rosarium – ružová záhrada) je jednou z najznámejších modlitieb rímskokatolíckej cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbamiZdravas Mária a ukončených Sláva Otcu. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok. Pôvodný ruženec sa niekedy na rozlíšenie od iných podobných modlitieb nazýva aj prívlastkom mariánsky alebo […]

Staršie články >>

Klikni pre viac info
Pridajte sa k užívateľom mojejkomunity a k veriacim našej farnosti.