Cirkevná Škola

Informácie a najčastejšie kladené otázky

Informácie a najčastejšie kladené otázky o cirkevnej škole Milí bratia a sestry, vážení farníci a všetci občania mesta Sp. Belá. V posledných dvoch mesiacoch sme prezentovali myšlienku transformovať jednu zo štátnych základných škôl v našom meste na cirkevnú. Prebehlo niekoľko rokovaní s vedením mesta a vedením Katolíckej cirkvi…

Svedectvá

Informačný letáčik o CZŠ

 

3 myšlienky na “Cirkevná Škola

 1. Jano

  Mať odvahu učiť sa životnému štýlu kresťana
  Chceme sa podeliť so svojím pohľadom na cirkevnú školu a čo našu rodinu napĺňa nádejou, ktorú vkladáme do nej.
  Spoliehame sa, že pedagogický zbor, ktorý bude vyučovať naše deti, nebude menej kvalitný ako na štátnej škole, ale že svojou formáciou bude okrem svojej profesionality prejavovať aj ovocie lásky ako náročnosť, srdečnosť, dobroprajnosť, ohľaduplnosť…
  Ako kresťania vidíme v nej prepojenie medzi rodinou a školou a to hlavne v upevňovaní kresťanských prejovov ako napríklad prežehnanie sa a modlitba pred vyučovaním, pred jedlom, viac duchovných aktivít, ktoré majú byť nápomocné k lepšiemu formovaniu našich detí a ich osvojovaniu si životného štýlu kresťana, s čím máme často problém aj mi rodičia.
  V prepojenosti rodina, škola, cirkev vidíme väčší priestor aj pre nás rodičov na zapojenie sa so voľnočasových aktivít našich detí.
  Dva typy základných škôl v našom meste by umožňovali výber a taktiež by to inšpirovalo k zdravej súťaživosti, a tým k posunu úrovne obidvoch škôl.
  Ján a Helena

 2. Juraj Olekšák

  Chcel by som povzbudiť nášho pána farára a ľudí ktorí sa snažia o zriadenie cirkevnej školy v našom mestečku o potrebe ktorej v dnešnej dobe by kresťania nemali pochybovať. Napriek odmietavému a vlažnému postoju našich obyvateľov , stane sa určite vôľa Božia v ktorú dôverujeme a snažíme sa denne v modlitbe s touto Božiu vôľou zjednotiť aj v tejto záležitosti.
  Pri týchto ťažkostiach o problémov mi prichádzajú na myseľ problémy , ktoré dá sa povedať sa zázračne riešili pri zakladaní karmelitánskych kláštorov sv. Teréziou , ktoré opisuje vo svojej “Knihe o Zakladaní “. Takže nezáleží na tom koľko ľudí je za a koľko je proti , lebo v takejto snahe človek nikdy nie je sám .

  Juraj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *