Detské sv. omše

Scene-Template with Palettes

Detské sv. omše sú počas školského roka každý piatok o 18:30 vo farskom kostole v Spišskej Belej.