Kostoly

Spišská Belá

Rímsko katolícky farský kostol sv. Antona opáta a pustovníka Pochádza z okolo r. 1260. Je orientovaný: východ – západ. Pri kladení trachytovej dlážky r. 1971 bol prevedený archeologický výskum vo vnútri kostola a rok predtým aj v areáli kostola. Boli…

Panoráma našich chrámov

Interiér Rímsko – katolíckého kostola sv. Antona a Valentína v Spišskej Belej Church of St. Anthony and Valentine in Spisska Bela in slovakia Interiér kaplnky sv.Valentína v Spišskej Belej chapel of st. Valentin in Slovakia   Interiér Rímsko – katolíckého kostola Narodenia Pána…

Krížová Ves

Bol postavený v gotickom slohu s oltárom na východ koncom 13. storočia. Písomne je doložený v roku 1 315 v súvise s krížovníkmi Božieho hrobu. Bol prestavaný v 14. storočí a v 15. storočí. Je to jednoloďová stavba so štvorcovým…

Strážky

Kostol sv. Anny v Strážkach je jednoloďový neskorogotický objekt bez veže. Dĺžka kostola je 17 m a šírka lode 8,5 m. Kostol pochádza z konca 15. storočia. Od roku 1540 ho pravdepodobne využívali protestanti a do katolíckych rúk sa naspäť…

Rómske duchovno-spoločenské stredisko

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi je posväteným (nie však konsekrovaným) bohoslužobným miestom v našej farnosti. Pravidelne tu bývajú sväté omše v utorky o 18:30 hod a v nedele o 16:30 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred svätou omšou.…

Kostol sv. Valentína

Kostol sv. Valentína v sučastnosti už nestoji, ale zachoval sa o ňom záznam vo farskej kronike. V r. 1164 už existovala Belá ako dedina, ale volala sa Valtensdorf (Osada svätého Valentína). Meno pravdepodobne dostala podľa patróna Valentína. Asi začiatkom 13.…
Translate »