Modlitba 12/7

Tabuľka času modlitby

Ak by sa tabuľka nezobrazovala klikni tu: TABUĽKA ČASU MODLITBY Pre lepšie zobrazenie tabuľky zmen hodnotu zo 100% na PRISPÔSOBIŤ.  

Jedna hodina v týždni Bohu

Milí farníci, v predvečer popolcovej stredy 4.3.2014 sme  hlavnú bránu farského kostola nechali odomknutú a v nedeľu 9.3.2014 som Vás pozval na celopôstnu adoráciu za požehnanie farnosti, mesta i celého sveta.

Okamžite sa prihlásilo 58 stálych záväzných adorátorov.  A tak v priebehu celého dňa od nultej hodiny do polnoci sa títo ľudia neustále modlia v pravidelných intervaloch, každý deň jednu hodinu dňa. Okrem toho som bol svedkom toho,  ako mnohí ľudia, ktorí nie sú záväzne zapísaní, modlia sa v kostole v ktorúkoľvek hodinu dňa. V jedno ráno o 4.30h na neplánovanej sv. omši sme boli až desiati. Ale čo je úplne najdôležitejšie, začal sa veľký duchovný boj. Takmer každý deň od začiatku pôstnej adorácie musím riešiť niekedy aj veľmi ťažké problémy – rodiny a manželstvá v kríze, a to nie len z našej farnosti, ohrozené kňazské povolania, duchovný útlak osoby zasvätenej satanovi a mnohé ďalšie. Modlitba v tichu kostola mne osobne prináša hlboký vnútorný pokoj, radosť z viery a silu do každého dňa. Určite mnohí z Vás, ktorí adorujete a modlíte sa,  aby ste mohli svedčiť o veľkej Božej láske. Ak by niekto chcel, môže napísať svedectvo a doniesť na farský úrad, nechať v sakristii alebo poslať emailom na petrekp@gmail.com

Píšem Vám toto všetko aj preto, lebo si myslím, že farský kostol by sme nemali zavrieť ani po Vzkriesení. Preto by som Vás chcel pozvať
k novému spôsobu modlitby a to
JEDNU HODINU V TÝŽDNI JEDEN MODLIACI SA ČLOVEK. 

Modliť sa každý deň v tú istú hodinu dňa či noci, je dlhodobo veľmi namáhavé. Venovať Bohu pred Bohostánkom jednu hodinu za týždeň by bolo pre mnohých prijateľnejšie. Keďže týždeň má 7 dní a deň má 24 hodín, tak na túto aktivitu by sme potrebovali 168 stálych záväzných modliacich sa ľudí.

Milí moji farníci, Vy ktorí máte chuť a odvahu pustiť sa spolu so mnou do tejto modlitebnej aktivity, príďte v nedeľu 30.3.2014 o 15.00h do farského kostola na krížovú cestu a po nej budeme mať prvé organizačné stretnutie tohto veľkého modlitbového spoločenstva. Teším sa na stretnutie s Vami a ešte viac sa teším na spoločnú modlitbovú aktivitu za farnosť, mesto i celý svet.

farár Peter

Pozvánka k celopôstnej adorácii

Milí farníci, na Kryme, ale aj v iných častiach sveta je veľa nepokoja a hrozia lokálne vojny, ktoré by veľmi ľahko mohli ohroziť Európu i celý svet. Okolo 50% manželstiev na Slovensku sa rozvádza, mnohé manželstvá a  rodiny sú v kríze. Mnohí mladí ľudia aj z kresťanských radov žijú v neplatných manželstvách, alebo žijú ako manželia bez záväzkov v ťažkých hriechoch. Len z našej diecézy od začiatku roka odišli dvaja kňazi z posvätnej služby a niektorí sa trápia s rozličnými prekážkami. Stovky ba tisíce ľudí strácajú zmysel života, lebo dlhodobo nemôžu nájsť prácu. Dospievajúca mládež prestáva rešpektovať všetky autority … A to je len zlomok naších problémov, ťažkostí, krížov.  To preto, že ako ľudstvo čoraz viac ignorujeme nášho Svoriteľa.

Poďme, vráťme sa k nášmu Bohu, robme pokánie, odprosujme ho, prosme, chváľme, ďakujme. Vyprosujme si jeho milosti pre seba i pre celý svet.

Pozývam Vás, milí farníci, k celopôstnej adorácii. V utorok 4.3.2014 sme hlavnú bránu farského kostola nechali odomknutú a bude odomknutá celý pôst až do Vzkriesenia. Príďte do kostola v ktorúkoľvek hodinu dňa, alebo v noci ako jedinci, rodiny, spoločenstvá a vyprosujme Božiu milosť a požehnanie pre celú farnosť i celý svet.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa hneď od začiatku prihlásili a každý deň adorujú. Kto by sa chcel zapísať na hociktorý čas, môže tak urobiť  kedy koľvek v sakristii kostola.

Váš farár Peter

 

 

 

Translate »