Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22)

(Patrik Palčo) Mesiášske skutky, skutky, ktoré bude konať skutočný Mesiáš – záchranca. Bude uzdravovať, bude kriesiť mŕtvych, bude rozdávať nádej, radosť a odpustenie hriechov. Ježiš je týmto Mesiášom, no zákonníci a farizeji ho neprijali. Pohoršovali sa na ňom. Prijmime Ježiša za nášho mesiáša. On nás prišiel zachrániť, uzdraviť a vzkriesiť z mŕtvych.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

Pokojnú noc Vám praje Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.
Translate »