Farnosť

Hospodárska rada

Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár. Stanovy hospodárskej rady farnosti Hospodárska rada farnosti Spišská Belá Z úradu: Jakub Grich, farár Menovaní členovia: Kováčik…

Pastoračná rada

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom farára / administrátora podľa kánona 517 §. FPR spolupracuje s farárom / administrátorom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“…
Translate »