Pastoračná rada

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom farára / administrátora podľa kánona 517 §. FPR spolupracuje s farárom / administrátorom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4,32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.

STANOVY FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY

Pastoračná rada farnosti Spišská Belá

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Bachleda Jaroslav, špeditér, L. Novomeského 14
Čarnogurská Margita, kostolníčka, Záhradná 4
Kováčíková Veronika, administratívny pracovník, Slnečná 6

Volení členovia:

Organizačno-hospodárska sekcia
Ščigulinská Bibiána, ekonómka, Slnečná 65
Fedorová Viera, poštárka, Družstevná 10

Charitatívna sekcia
Novajovská Vierka, sociálny pracovník, Záhradná 22
Lunterová Daša, administratívny pracovník, 1. Mája 23

Liturgická sekcia
Kniesnerová Slávka, asistentka učiteľa, Družstevná 25
Kováčiková Eva, invalidná dôchodkyňa, Slnečná 6

Katechetická sekcia
Gancarčíková Ľudmila, zootechnička, Záhradná 11
Halčinová Beata, učiteľka, Slnečná 64

Pastoračná sekcia
Zadžorová Helena ml., zdravotná sestra, Družstevná 36
Adamjaková Janka, ekonomka, Tatranská 23

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

Pastoračná rada filiálky Strážky

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Danka Petriľáková, učiteľka, Popradská 50

Volení členovia:
Kačmarčík Ondrej, dôchodca, Popradská 61
Matfiak Vlado, adm. pracovník, Popradská 47
Galiková Katka, lekár patológ, Popradská
Špak Ján, obchodník, Popradská

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

PASTORAČNÁ RADA FILIÁLKY KRÍŽOVÁ VES

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Chovaňák František st., kostolník, Kr. Ves 40
Hangurbadžo Peter, kantor, Kr. Ves 174

Volení členovia:
Maláková Andrea, ekonómka, Kr. Ves 26
Vengliková Silvia,administrátorka, Kr. Ves 136
Fedorová Agáta, operatorka výroby, Kr. Ves 15
Geletková Anna, učiteľka, Kr. Ves 230
Mitura Bistrík, študent, Kr. Ves 146
Pavličková Zuzana, riaditeľka ZUŠ, Kr. Ves 36
Pavličková Lenka, učiteľka, Kr. Ves 4

Mandát: od 13.3.2016 do 13.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

Translate »