Pravidlá pre modlitbovú skupinu za farnosť, mesto i celý svet.

1. Záväzne sa na modlitbu môže prihlásiť každý kto dovŕšil 15. vek života.

2. Prihlásiť sa, alebo odhlásiť môžete osobne u  modlitba.bela@gmail.com 

3. V prípade akejkoľvek predvídanej nemožnosti prísť na stanovenú hodinu, nech si každý zabezpečí náhradníka sám za seba, predovšetkým zo svojho okolia. Ak sa mu to nepodarí, nech kontaktuje náhradníka zo zoznamu.

4. Ak by niekto neprišiel na stanovenú hodinu a nestihne poslať za seba náhradníka, nech ho ak môže zastúpi ten, ktorý sa modlí pred ním.

5. Náhradník, nech sa osobne kontaktuje s osobou, ktorú strieda, aby sa vedelo, že prišiel náhradník.

6. Ak by niekto dlhodobo nemohol plniť záväzok modlitby v stanovenú hodinu, alebo by sa chcel z tejto služby odhlásiť nech tak urobí osobne v sakristii alebo farskom úrade, aby sme vedeli urgentne riešiť uprázdnený čas.

7. Vždy okolo 20. v mesiaci bude za Vás všetkých modliacich sa slúžená sv. omša za Vašu ochranu a posvätenie.

8. Každý sa môže modliť takou formou aká mu vyhovuje. Potichu, alebo nahlas, sám, alebo s niekým, posediačky, alebo kľačiac, poprípade chodiac od zastavenia k zastaveniu (pri Krížovej ceste). Na forme nezáleží. Záleží na tom, aby bol kostol miestom modlitby, preto je treba zachovať bázeň a úctu voči Bohu a lásku s toleranciou voči blížnemu.

9. Žiadny turista si nemôže robiť nikde čo chce. Mali by sa správať potichu a slušne. Muži by mali dať dole čiapky a klobúky. Ženy by mali byť primerane zahalené. Fotenie nie je dovolené, môžete ich na to decentne upozorniť. Kostol nie je muzeum. Ak sa dá, treba ich upozorniť, že je to miesto na modlitbu.

10. Náhradníci, ktorým môžete volať v prípade núdze, alebo potreby zastupovania (napr. neprišiel po Vás ten čo mal prísť a Vy musíte z kostola odísť, alebo choroba, dovolenka, liečenie, služobná cesta atď. …):      

Lýdia Krempaská 0910 498 048,
Juraj Olekšák 0915 606 804.
V sobotu Veronika Kovačíková 0908 347 967

Ďalší možní náhradníci sú veľmi vítaní, stačí sa prihlásiť: modlitba.bela@gmail.com

TABUĽKA Z ROZPISOM SLUŽIEB MODLITBY 12/7

Translate »