SVIATOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v Spišskej Belej:

INFORMÁCIE PRE ZŠ J. M. Petzvala

  • 14.5.2023 pre deti zo ZŠ J. M. Petzvala

    Sviatosť zmierenia pred 1. sv. prijímaním budeme vysluhovať v sobotu (13.5.) od 9:30 do 11:00. 
  • V piatok 12.5. bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov zo ZŠ J. M. Petzvala.
  • V stredu 10.5. po večernej sv. omši si rodičia a deti zo ZŠ J. M. Petzvala budú môcť prevziať rovnošaty na 1. sv. prijímanie

INFORMÁCIE PRE ZŠ M. R. Štefánika

  • 21.5.2023 pre deti zo ZŠ M. R. Štefánika
  • Sviatosť zmierenia pred 1. sv. prijímaním budeme vysluhovať v sobotu (20.5.) od 9:30 do 11:00.
  • V piatok 19.5. bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov zo ZŠ M. R. Štefánika.
  • Vo štvrtok 11.5. bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov zo ZŠ M. R. Štefánika.