SVIATOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v Spišskej Belej:
14.5.2023 pre deti zo ZŠ J. M. Petzvala
21.5.2023 pre deti zo ZŠ M. R. Štefánika.