Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom farára / administrátora podľa kánona 517 §. FPR spolupracuje s farárom / administrátorom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4,32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.

PASTORAČNÁ RADA FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Bachleda Jaroslav, špeditér, L. Novomeského 14

Čarnogurská Margita, kostolníčka, Záhradná 4

Kováčíková Veronika, administratívny pracovník, Slnečná 6

Volení členovia:

Organizačno-hospodárska sekcia

Ščigulinská Bibiána, ekonómka, Slnečná 65

Fedorová Viera, poštárka, Družstevná 10

Charitatívna sekcia

Novajovská Vierka, sociálny pracovník, Záhradná 22

Lunterová Daša, administratívny pracovník, 1. Mája 23

Liturgická sekcia

Kniesnerová Slávka, asistentka učiteľa, Družstevná 25

Kováčiková Eva, invalidná dôchodkyňa, Slnečná 6

Katechetická sekcia

Gancarčíková Ľudmila, zootechnička, Záhradná 11

Halčinová Beata, učiteľka, Slnečná 64

Pastoračná sekcia

Zadžorová Helena ml., zdravotná sestra, Družstevná 36

Adamjaková Janka, ekonomka, Tatranská 23

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

PASTORAČNÁ RADA FILIÁLKY STRÁŽKY

Z úradu:

Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:

Danka Petriľáková, učiteľka, Popradská 50

Volení členovia:
Kačmarčík Ondrej, dôchodca, Popradská 61

Matfiak Vlado, adm. pracovník, Popradská 47

Galiková Katka, lekár patológ, Popradská

Špak Ján, obchodník, Popradská

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

PASTORAČNÁ RADA FILIÁLKY KRÍŽOVÁ VES

Z úradu:

Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Chovaňák František st., kostolník, Kr. Ves 40

Hangurbadžo Peter, kantor, Kr. Ves 174

Volení členovia:
Maláková Andrea, ekonómka, Kr. Ves 26

Vengliková Silvia,administrátorka, Kr. Ves 136

Fedorová Agáta, operatorka výroby, Kr. Ves 15

Geletková Anna, učiteľka, Kr. Ves 230

Mitura Bistrík, študent, Kr. Ves 146

Pavličková Zuzana, riaditeľka ZUŠ, Kr. Ves 36

Pavličková Lenka, učiteľka, Kr. Ves 4

Mandát: od 13.3.2016 do 13.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov PRF)

Translate »