KLIKNI PRE ŽIVÉ VYSIELANIE Z KOSTOLA SV. ANTONA V SPIŠSKEJ BELEJ

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne na rekonštrukciu farského kostola,
môže tak urobiť aj poukázaním milodaru na náš farský účet. Do poznámky, uveďte: „MILODAR“:
IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 
Úmysly sv. omší budeme slúžiť tak, ako je to uvedené v oznamoch. Ak na niektorý deň (najmä nedele a sviatky) bolo nahlásených viac úmyslov, tie odslúžime v náhradných termínoch, ktoré budú uvedené v oznamoch. 

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

ĎALŠIA PONUKA AKTIVÍT:


Translate »