KTO BY NUTNE POTREBOVAL SVIATOSŤ ZMIERENIA,
volajte na číslo: 0902 591 534.

Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

Vo farskom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej
v pondelok – piatok: 6.00h – 6.25h a 18.00h – 18.25h
v sobotu: 6.00h – 6.25h

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED 1. PIATKOM

Vo farskom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej
vo štvrtok: 10.00h – 12.00h a od 15.00h
v piatok: 10.00h – 12.00h a od 15.00h

V Krížovej Vsi
v piatok: 16.30h do sv.omše

V Strážkach
vo štvrtok: 16.30h do sv. omše

Translate »