POŠTOVÁ ADRESA

Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavová 27
059 01  Spišská Belá

 TELEFÓN
Kancelária: 052/458 13 86
mobil: 0902 591 534
mail: fspbela@gmail.com

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne na rekonštrukciu farského kostola,
môže tak urobiť aj poukázaním milodaru na náš farský účet.  Do poznámky, uveďte: “MILODAR”
IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Translate »