kostol v Krížovej Vsi

Bol postavený v gotickom slohu s oltárom na východ koncom 13. storočia. Písomne je doložený v roku 1 315 v súvise s krížovníkmi Božieho hrobu. Bol prestavaný v 14. storočí a v 15. storočí. Je to jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom zaklenutým krížovou klembou, ktorej ťažké blokové rebrá dosadajú na kamenné konzoly s rastlinnou ozdobou a štylizovanými ľudskými tvárami. Hlavná loď renesančného slohu bola, podľa obecnej kroniky, pristavaná asi v roku 1765. Na severnej a západnej stene presbytéria sa nachádzajú nástenné gotické maľby. V interiéri je hlavný neskorobarokový oltár ambitového typu, pochádzajúci z 18. storočia. Na južnej stene kostola sú vertikálne slnečné hodiny. V roku 1913 urobili obyvatelia veľké opravy kostola a zároveň doplnili jeho interiér. Zakúpili hlavný oltár, ktorý bol zhotovený v Tirolsku. Zadovažili kazateľnicu, dali vymaľovať chrámovú loď, urobili oporné múry k veži, dlažbu pred oltárom a betónovanie celého kostola. Zadovažili lavice, ktoré slúžia dosiaľ a železnú bránu.

V strede obce sa nachádzajú dva renesančné kaštiele, kedysi sídlo rodiny Grosserovcov, ktoré sú v súčasnej dobe v zlom stave, a kaplnka rodiny Grosserovcov, ktorá sa nachádza na vrchu v časti za Kostolkom.

Translate »