Spoločenstvo Dávid

Sme Spoločenstvo mladých kresťanov zväčša zo Spišskej Belej, ktorým záleží na tom, aby čo najviac ľudí osobne spoznalo Pána Ježiša Krista. Rôzne akcie, spoločné modlitby, spoločenstvo, kopec zábavy, tiež duchovne zamerané akcie, chvály, prednášky, výlety, rast, nové priateľstvá…