Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár.

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
OLEKŠÁK Juraj,
SISKOVÁ Viera,
ŠKVAREKOVÁ Eva,
ZIBURA Branislav

Volení členovia:
BACHLEDA Jaroslav,
BURICOVÁ Mária,
GUMULÁK Ľudovít,
HALČIN Ján,
PAVLIČKO Martin

Mandát: od 7.11.2021 do 7.11.2026 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF)

HOSPODÁRSKA RADA FILIÁLKY STRÁŽKY

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:

Volení členovia:
GRICH Štefan,
MATFIAKOVÁ Katarína

Mandát: od 7.11.2021 do 7.11.2026 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF)

HOSPODÁRSKA RADA FILIÁLKY KRÍŽOVÁ VES

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:

Volení členovia:
GRIVALSKÝ Jozef,
CHOVAŇÁK Roman,
MALÁK Bystrík,

Mandát: od 7.11.2021 do 7.11.2026 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF) podľa stanov HRF)

Translate »