Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár.

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI SPIŠSKÁ BELÁ

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Kováčik Metod, distribútor časopisu Milujte sa, Slnečná 6

Sisková Viera, technička, Tatranská 15

Volení členovia:
Zibura Ján st., dôchodca, Slnečná 36

Monka Matúš, robotník, Mierová 14

Pavličko Martin, maliar, Tatranská 26

Zuberecová Janka, ekonomka, Záhradná 11

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF)

HOSPODÁRSKA RADA FILIÁLKY STRÁŽKY

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:

Betka Kovalčíková, dôchodkyňa, Medňanského 50

Volení členovia:
Matfiaková Katarína, zamestnanec pošty, Popradská 47

Džadoň Jozef, lakovník stolár, Medňanského

Žideková Oľga, zdravotná sestra, Medňanského 54

Mandát: od 6.3.2016 do 6.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF)

HOSPODÁRSKA RADA FILIÁLKY KRÍŽOVÁ VES

Z úradu:
Jakub Grich, farár

Menovaní členovia:
Grivalský Jozef, starosta, Kr. Ves

Venglik Peter, poisťovací poradca, Kr. Ves

Volení členovia:
Chovaňák Roman, údržbar, Kr. Ves 39

Malák Bystrik, vodič, Kr. Ves 26

Bujňak Pavol, automechanik, Kr. Ves 142

Krempaský František, stolár, Kr. Ves 112

Mandát: od 13.3.2016 do 13.3.2021 (alebo pri akejkoľvek zmene podľa stanov HRF)

Translate »