Krôčik ďalej vďaka podpore grantového programu RomaRenoavbis

Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves ďakuje za podporu grantovému programu RomaRenovabis v druhej fáze projektu s názvom „Pastoračné aktivity v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku a jeho obnova“. Náplňou tejto druhej fázy projektu bolo obstaranie kvalitného ozvučovacieho systému – rozšírenie ozvučenia na liturgické účely a obstaranie prenosného ozvučovacieho systému na činnosť divadelného […]

Continue Reading

Carlova kvapka krvi

Naši starší miništranti Adam, Milan Matej a Vladko putovali dňa 27. októbra na sv. omšu ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Pri sv. omši, ktorú celebroval kežmarský pán dekan vdp. František Trstenský, miništrovali a počas nej boli vystavené relikvie ich obľúbeného nebeského priateľa Carla Acutisa. Bl. Carlo Acutis zomrel […]

Continue Reading

Misijná nedeľa 2022

Tohtoročnú Misijnú nedeľu sme slávili v našom pastoračnom centre 23. októbra. Svätú omšu slávil vdp. Martin Zummer,  kaplán z Lendaku. V homílii nám  priblížili situáciu v africkej Kambodži, kde počas troch rokov zavraždili v kmeňových bitkách 3 milióny ľudí. Osudy týchto rodín sú veľmi ťažké a preto je potrebne vážiť  si dobrá každého dňa. Do liturgii  […]

Continue Reading

Milión detí sa modlí ruženec 2022

18. október je deň, kedy sa deti na celom svete zjednotia, aby sa zúčastnili modlitebnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú organizuje medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Do tejto modlitby za pokoj a mier vo svete sa pripojili aj naše deti z Krížovej Vsi. Pred sv. […]

Continue Reading
1 2 3 29