Naša farnosť ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu reštaurovania sôch oltárnych svätcov

Jednými z najcennejších sakrálnych pamiatok nášho kostola sú sochy oltárnych svätcov – sv. Antona, pustovníka a sv. Mikuláša, biskupa. Ide o neskorogotické drevené sochy zo začiatku 16. storočia s vysokou umelecko-historickou hodnotou. Pri postupnej obnove hlavného oltára sme vo februári požiadali Prešovský samosprávny kraj o podporu. Hlavným zámerom projektu bolo zreštaurovanie […]

Continue Reading

S podporou Prešovského samosprávneho kraja sme vybudovali nové schodisko v našom pastoračnom centre

Budova Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi, umiestnená v miestnej rómskej komunite,slúži pre miestnych obyvateľov od septembra 2007. Schodisko vedúce z prízemia na druhé podlažie v budove RDSS bolo zhotovené v roku 2007 dosť narýchlo pred jej otvorením a chýbali aj financie na jej dokončenie, preto nebolo zhotovené úplne pevne […]

Continue Reading

Deň detí

Prvý jún už tradične napĺňa naše pastoračné centrum celá kopa detí. Keďže bolo krásne počasie, deti sme zobrali vonku, rozdelili na skupinky a začali športovými aktivitami ako futbal, volejbal, rôzne loptové hry a skákanie na trampolíne. Po športových hrách sme modlitbou svätého ruženca odovzdali naše deti pod mocnú ochranu Nebeskej Matky a slávili […]

Continue Reading

Náš kríž opäť žiari v novej kráse

Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša. Teda pri päte tohto nášho kríža sa postupne začalo celé dielo Božej milosti v našej rómskej […]

Continue Reading
1 2 3 20