STRETNUTIA RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

SPIŠSKÁ BELÁ a STRÁŽKYStretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí budú vo farskom kostole.V stredu (5.5.) po večernej sv. omši pre rodičov detí zo Základnej školy Milana Rastislava Štefánika.Vo štvrtok (6.5.) po večernej sv. omši pre rodičov detí zo Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala. KRÍŽOVÁ VESStretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok (7.5.) po večernej […]

Continue Reading
1 2 3 18