Via Lucis s deťmi

Na piatkovej katechéze sme kráčali za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. S deťmi sme sa ponorili do jednotlivých zastavení Cesty svetla. Cesta svetla, nazvaná ako Via Lucis, nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, presnejšie vo večeradle […]

Continue Reading

Eucharistia ako DAR

Piatková katechéza pre deti niesla názov Eucharistia ako dar. Povedali sme si, že Eucharistia je ten najväčší dar, lebo je dôkazom Ježišovej lásky voči človeku. Svätý Ján Pavol II. vnímal Eucharistiu ako dar a vyjadril to nasledovnými slovami: „Cirkev prijalaEucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, […]

Continue Reading

Formačné stretnutie RAŠ-ky v našom pastoračnom centre

V sobotu 16. marca 2024 sme v našom pastoračnom centre privítali a zabezpečili ďalšie formačné stretnutie Rómskej animátorskej školy pre takmer 30 účastníkov, ktorí tentokrát doputovali do nášho Pastoračneho centra v Krížovej Vsi z Veľkej Lomnice, Lomničky, Letanoviec, Bystrian a Výbornej (veľké prekvapenie). V poradí druhé stretnutie bolo venované téme „Hriechu“ keďže prežívame pôst […]

Continue Reading
1 2 3 39