15. púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove

Katolícka jednota Slovenska oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na 15.
rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, že je zabezpečený autobus.

Odchod 4. mája 2019 t.j. v sobotu o 6.00 hod. ráno z autobusovej zastávky od obchodnéhodomu, ak bude dostatočný záujem.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristií a zaplatiť príspevok 12,- Eur na dopravu, najneskôr do 28. apríla 2019.

Program púťe:

Program púťe
Continue Reading

DOBRÝ A PRELÁSKAVÝ JEŽIŠU

Ukrižovaný Ježiš Kristus

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej vie- ry, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodla- nie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).


Continue Reading
1 2 3 5