ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

V nedeľu (15.11.2020) sa koná zbierka na kňazský seminár, ktorá sa v tomto roku presunula z Nedele Dobrého pastiera. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu nášho kňazského seminára poukázaním vášho finančného daru na nasledujúce číslo účtu: IBAN: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 Variabilný symbol: 412 […]

Continue Reading
1 2 3 9