Denný letný tábor – Svätí Indiáni

Aj tohtoročné leto sme boli spolu s našimi deťmi plní vďačnosti za dar denného letného tábora. Pani Ľubomíra Pitoňáková, riaditeľka nášho Cirkevného centra voľného času, pripravila tento rok tábor s témou „Svätí Indiáni“. Pondelok – sv. Kateri Tekakwitha Prvý deň tábora sme začali o deviatej ráno. Keď naše deti prišli do centra, skontrolovali […]

Continue Reading

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu nášho projektu.

Budova Rómskeho duchovno-spoločenského strediska (RDSS) v Krížovej Vsi, umiestnená v miestnej rómskej komunite, slúži pre miestnych obyvateľov od septembra 2007. Budova bola majetkom Komisie pre mládež v Spišskej diecéze a od roku 2019 patrí Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Spišská Belá. V jej priestoroch realizuje svoju pastoračnú činnosť katolícka cirkev na slúženie […]

Continue Reading

Púť rómskych rodín v Ľutine

V sobotu 9. júla 2022 sme sa asi 40 ľudí vybrali z Krížovej Vsi autobusom do Ľutiny na Púť rómskych rodín. V areály pútnického miesta čakal na nás bohatý duchovný, výchovný aj spoločenský program. Spoločný program začal scénkou zo života chudobnej rómskej rodiny, v ktorej sa prežíva viera a Ježiš jej dáva nádej ako žiť, […]

Continue Reading

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 26. júna 2022 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Deti sa pripravovali na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii pod vedením pána kaplána, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Prvoprijímajúce deti si celý mesiac vopred nacvičovali rozličné služby – lektorov, prednášanie […]

Continue Reading
1 2 3 12