Formačné stretnutie RAŠ-ky v našom pastoračnom centre

V sobotu 16. marca 2024 sme v našom pastoračnom centre privítali a zabezpečili ďalšie formačné stretnutie Rómskej animátorskej školy pre takmer 30 účastníkov, ktorí tentokrát doputovali do nášho Pastoračneho centra v Krížovej Vsi z Veľkej Lomnice, Lomničky, Letanoviec, Bystrian a Výbornej (veľké prekvapenie). V poradí druhé stretnutie bolo venované téme „Hriechu“ keďže prežívame pôst […]

Continue Reading

Krížová cesta s deťmi nad dedinou

V Krížovej Vsi sa konala krížová ceste pre deti, kde sa zúčastnili šestnásti. Vo štvrtok 29. februára sme sa s deťmi vybrali do dediny na kopec, kde je miestna krížová cesta. Cieľom našej krížovej cesty bolo viesť deti k trpiacemu Ježišovi, lebo aj deti majú svoje utrpenia, ktoré nesú zo sebou, v rodine, v kamarátstve, […]

Continue Reading

Keď sa za maskou skrýva radosť

Aj tento rok sme v našom CCVČ pripravili pre deti z Krížovej Vsi karneval. Sála sa hneď popoludní  naplnila viac ako 120 maskami rozmanitých postáv. Nechýbali rozprávkové postavy princeznej, víl, zvieratká, tanečnice, šašov a muzikantov až po spidermanov, SBS-karky a vojačky. Každá maska si našla svoje miesto a dôležitosť. No veru každá maska je […]

Continue Reading

Radostná rozlúčka s Vianocami

Vianočnou akadémiou sme sa v nedeľu 7. januára 2024  rozlúčili s Vianocami a poďakovali za vzácny Vianočný  dar – Božieho Syna. Takmer 50 detí po niekoľko týždňovej príprave ponúklo divákom pekné tanečné, spevácke i divadelné predstavenie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetujú svoj čas našim deťom a pomáhajú im rozvíjať […]

Continue Reading
1 2 3 21