Deň detí

Prvý jún už tradične napĺňa naše pastoračné centrum celá kopa detí. Keďže bolo krásne počasie, deti sme zobrali vonku, rozdelili na skupinky a začali športovými aktivitami ako futbal, volejbal, rôzne loptové hry a skákanie na trampolíne. Po športových hrách sme modlitbou svätého ruženca odovzdali naše deti pod mocnú ochranu Nebeskej Matky a slávili […]

Continue Reading

Náš kríž opäť žiari v novej kráse

Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša. Teda pri päte tohto nášho kríža sa postupne začalo celé dielo Božej milosti v našej rómskej […]

Continue Reading

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 30. mája 2021 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Detisa pripravovali pod vedením pána kaplána, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Vďaka ich šikovnosti a túžby prijať Pána Ježiša bola slávnostná sv. omša na Božiu oslavu i potešenie ich rodičov.V jej závere […]

Continue Reading

V očakávaní príchodu Božieho Ducha

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8,15) Priblížiť sa k Bohu Otcovi v Duchu Svätom a naplniť sa Jeho darmi a láskou – to bola túžba našich sŕdc po uvoľnení opatrení a plní vďačnosti voči nášmu Bohu […]

Continue Reading
1 2 3 5