Čo sme pre naše deti s láskou pripravili ….

“Najkrajší kvet” v podaní mladých divadelníkov z Detského divadelného súboru Gašparko z Lendaku odštartoval 1. júna v našom CCVČ program pre deti. Výsledkom tvorivej dramatiky a takmer profesionálneho hereckého výkonu bolo milé predstavenie poviedky od Bruna Ferrera. Mladý princ v túžbe vybrať si správnu nevestu daroval každej vydajachtivej dievčine jedno semienko, aby z neho za šesť mesiacov vypestovala kvet. Tá, ktorá vypestuje najkrajší kvet, bude je nevestou a kráľovnou. Dievčatá netušiac princov skrytý trik, využili všetko možné, aby priniesli ten najkrajší kvet. Bola to náročná úloha pre všetkých, zvlášť pre slúžku Katku, ktorej v kvetináči nič nevyrástlo ani po 6 mesiacoch. Dievčatá sa predbiehali a predvádzali svoje “vypestované kvietky“. Okrem smutnej Katky. Jej úprimnosť však v závere vyzdvihol sám princ, ktorý odhalil skutočnosť, že všetky semienka boli uvarené a teda nič z nich nemohlo ani vyklíčiť. Vydaja chtivé dievčatá tak boli odhalené a zahanbené. Poučenie pre všetkých, že všetko nerastné bude raz odhalené. Ďakujeme divadelníkom a pani učiteľkám Majke a Anke za ich ochotu prísť medzi naše deti.

Program pre deti pokračoval súťažou talentov detí s názvom “KRÍŽOVÁ VES MÁ TALENT”. Na súťažnej prehliadke sme s radosťou objavili, koľko máme talentov v speve, tanci i prednese prózy. Porotcovia, pán kaplán Miroslav, Martinka Troppová a Dáška Lunterová, vybrali zo 16 súťažiacich víťazov. Arianka za tanečnú choreografiu, Tomáško za spev s hudobným doprovodom a Onurko Horváth za najlepšie precítený spevácky prejav. Mimoriadnu cenu poroty za umelecký prednes dostala Nelka Gáborová. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásne vystúpenia a pekný umelecký zážitok. Moderátorskej dvojici Milan Matej a Barborke ďakujeme za moderovanie súťaže a všetkým deťom za skvelé publikum. Verím, že všetci prežili krásne popoludnie.

Zo srdca ďakujem všetkým za pomoc pri organizovaní celého podujatia, zvlášť Kike Kolárova za prácu s deťmi. Naše kultúrno aktivity realizujeme aj vďaka „Projektu misijných pracovísk v rómskych komunitách“ realizovaného s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky.

Ľubka Pitoňáková, riaditeľka CCVČ

You may also like