ZAČALA SA OBNOVA FASÁDY RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA SV. ANTONA PUSTOVNÍKA

Ako ste si mohli tento týždeň všimnúť, že sa okolo nášho kostola začalo postupne stavať lešenie. Je to z dôvodu, že naša farnosť Spišská Belá sa v marci 2020 zapojila do Výzvy Prešovského samosprávneho kraja – Výzva pre región, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na získanie dotácie na obnovu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo našu žiadosť na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 a podporilo projekt obnovy fasády dotáciou vo výške
39 500,- EUR.
Spolufinancovanie projektu zabezpečí naša farnosť z vlastných zdrojov. 

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

You may also like