Svätý Jozef-muž ticha

Na katechéze sme sa zamerali na ticho. Predstavili sme si život svätého Jozefa. Vyznačuje sa tým, že bol tichý. Veľa toho nenarozprával, o to viac hovorili za neho skutky. Okrem toho bol aj veľmi spravodlivý, pracovitý či nábožný. Pri adorácii sme sa zamerali na ticho v našom živote. Možno sa niekedy […]

Continue Reading

Cesta svetla na oslavu Vzkrieseného Pána

Cesta svetla nadväzuje na cestu kríža a pripomína nám víťazstvo Krista nad hriechom, smrťou a diablom. Slovami Biblie nám postupne cez 14 zastavení pripomína udalosti po vzkriesení Ježiša až po Turíce. Spolu s deťmi i dospelými sme sa v utorok 23.apríla 2024 popoludní vydali spoločne na túto Cestu svetla. Pri […]

Continue Reading

Via Lucis s deťmi

Na piatkovej katechéze sme kráčali za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. S deťmi sme sa ponorili do jednotlivých zastavení Cesty svetla. Cesta svetla, nazvaná ako Via Lucis, nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, presnejšie vo večeradle […]

Continue Reading

Eucharistia ako DAR

Piatková katechéza pre deti niesla názov Eucharistia ako dar. Povedali sme si, že Eucharistia je ten najväčší dar, lebo je dôkazom Ježišovej lásky voči človeku. Svätý Ján Pavol II. vnímal Eucharistiu ako dar a vyjadril to nasledovnými slovami: „Cirkev prijalaEucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, […]

Continue Reading