Formačné stretnutie RAŠ-ky v našom pastoračnom centre

V sobotu 16. marca 2024 sme v našom pastoračnom centre privítali a zabezpečili ďalšie formačné stretnutie Rómskej animátorskej školy pre takmer 30 účastníkov, ktorí tentokrát doputovali do nášho Pastoračneho centra v Krížovej Vsi z Veľkej Lomnice, Lomničky, Letanoviec, Bystrian a Výbornej (veľké prekvapenie). V poradí druhé stretnutie bolo venované téme „Hriechu“ keďže prežívame pôst […]

Continue Reading

Ježiš nás učí darovať sa druhým

Predposledná pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa vedeli darovať druhým. Názornou ukážkou nám bol v úvode katechézy zemiak. Povedali sme si, že keď sa zemiak zasadí do zeme, alebo keď ostane dlho do jari v pivnici, tak postupne v pivnici ako aj v zemi vypustí malé a neskôr väčšie hľuzy (akoby […]

Continue Reading

Maska alebo úprimnosť?

4. pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa usilovali žiť vo svetle- byť človekom úprimným a odvážnym pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou samým. Zhodili zo seba masku, ktorú možno občas nosíme, lebo chceme pred druhými čosi skrývať. Spoločne sme rozmýšľali a prišli sme na to, čo môže byť v živote tou našou […]

Continue Reading