Maska alebo úprimnosť?

4. pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa usilovali žiť vo svetle- byť človekom úprimným a odvážnym pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou samým. Zhodili zo seba masku, ktorú možno občas nosíme, lebo chceme pred druhými čosi skrývať.

Spoločne sme rozmýšľali a prišli sme na to, čo môže byť v živote tou našou maskou. A to môžu byť napríklad naše klamstvá, podvádzanie, neúprimnosť, nepoctivosť či závisť. Na to, aby sme zhodili masku, potrebujeme vyjsť na svetlo. Na katechéze sme sa naučili, že Ježiš je našim svetlom, „baterkou,“ ktorá nám dodáva odvahu, ponúka svetlo. Boh chce, aby sme odložili všetku neúprimnosť, pretože on aj tak vidí do našich sŕdc. On je svetlo. Nechce nás súdiť, ale zachrániť. Najviac svetla môžeme získať v modlitbe, pri svätej omši, pri svätej spovedi či pri prijímaní Eucharistie. Spoločný čas sme zakončili v spoločnosti Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Anna Štefaňáková

You may also like