Via Lucis s deťmi

Na piatkovej katechéze sme kráčali za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. S deťmi sme sa ponorili do jednotlivých zastavení Cesty svetla. Cesta svetla, nazvaná ako Via Lucis, nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, presnejšie vo večeradle vyliatím Ducha Svätého, aby apoštoli išli a niesli Svetlo zmŕtvychvstania do všetkých končín Zeme.

Počas adorácie, ktorá nasledovala po skončení Cesty Svetla, sme sa spoločne zamysleli nad Eucharistiou ako liekom. Svätý Vincent de Paul častokrát hovoril: „Eucharistia je protijed, liek a ozdravenie pre našu duchovnú slabosť. Eucharistia je zdroj odpustenia pre hriešnikov. Eucharistia je ” najlepší liek” proti duchovným chorobám.” Od Eucharistie sa musíme učiť “milovať, a vzájomne sa podporovať v srdečnosti.” V škole Eucharistie sa naučíme všetkým čnostiam, ktoré sú potrebné pre službu. Aká milosť, mať istotu, že Boh sa na nás díva, uvažuje o nás a miluje nás. Práve Eucharistia je prameňom mieru a pokoja
v srdci. Ježišovu prítomnosť v Eucharistii vnímajme ako liek, nech nás jeho milosť uzdravuje z naviazanosti na hriech, aby sme mohli slobodne kráčať za ním.

Anna Štefaňáková

You may also like