Dobrá novina 2023

Staň sa svetlom aj TY!

Samotným koledovaním ešte predchádza vysielacia svätá omša. 9.12. 2023 sme sa zúčastnili svätej omše v Kežmarku, kde pomocný biskup Mons. Ján Kuboš požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny do služby ohlasovania radostnej zvesti. Tejto vysielacej sv. omše sa zúčastnilo vyše 200 koledníkov a animátorov zo Spišskej diecézy. Z našej farnosti sa zúčastnilo 18 detí, 5 animátorov a aj náš pán kaplán Pavol. V kázni nás otec biskup povzbudil k tomu, aby sme koledovanie brali v prvom rade ako službu. Taktiež spomenul, aby sme využívali naše dary, ktorými nás Boh obdaril. Každý máme dar reči, slova, ktorým môžeme potešiť. Mnohí máme dar spevu a práve našimi koledami môžeme veľa ľudí aj potešiť. Svoju kázeň zakončil tým, že sa máme stať živými darčekmi pre druhých. Pretože aj keby sme nemali nič v rukách, ale prinášame seba samých, tak vtedy iste aj Pán Ježiš bude mať z nás veľkú radosť. Po skončení sv. omše čakal deti ešte bohatý program v priestoroch Hotelovej akadémie. Spoločne sme sa naučili nové tance, vypočuli sme si dobrovoľníka Matúša Basandu, ktorý navštívil Keňu. Ďalej sme sa zúčastnili kvízu a ešte sme sa dozvedeli aj niečo o Južnom Sudáne. Na záver sme sa spoločne odfotili s otcom biskupom Mons. Jánom Kubošom a aj s dekanom Kežmarského dekanátu Martinom Majdom.

Mottom 29. ročníka Dobrej noviny je heslo Staň sa svetlom aj ty. Ako koledníci Dobrej noviny nasledujeme Betlehemskú hviezdu až k maštali, kde je v jasličkách zabalený novonarodený spasiteľ sveta, Ježiš Kristus. Pravé svetlo, ktoré prišlo na tento svet. Naplnení touto radosťou sme priniesli koledu 25.12. aj do našej farnosti, aby sme ohlásili túto radostnú zvesť všetkým ľuďom. Aby sme boli svetlom. Do samotného koledovania sa zapojilo v Spišskej Belej 22 detí a 9 animátorov. Týmto sa chceme pekne poďakovať samotným koledníkom, animátorom a hudobníkom, ktorí boli ochotní sa aj tento rok zapojiť do koledovania. Takisto aj našim kňazom ďakujeme za ich podporu a taktiež aj Vám veriacim vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. V Spišskej Belej sme spoločne vykoledovali sumu 4 200€. Tento dar poputuje do Južného Sudánu. Ďakujeme, že sme takto spoločne pomohli mladým ľuďom v Južnom Sudáne byť svetlom pre svoju krajinu.

Anna Štefaňáková

You may also like