Dobrá novina 2023

Na druhý sviatok vianočný, sv. Štefana, sa aj naše deti zapojili do celoslovenskej koledníckej akcie „Dobrá novina“. Tento rok to už bol 29. ročník, ako naše deti zo Slovenska v rámci koledovania robia zbierku na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.

Práve tento rok, keď si pripomíname 800. výročie prvých jasličiek, ktorých tradíciu založil v mestečku Greccio svätý František z Assisi, sa naše deti rozbehli s modlitbou, piesňou a požehnaním do domácností svojich blízkych aj iných, ktorí ich pozvali. Svätý František je jedným z patrónov Dobrej noviny, pretože nám má pripomínať, že centrom Vianoc nie sú darčeky a vianočná pohoda, ale narodenie Spasiteľa v realite života každého človeka. Z pastoračného centra v Krížovej Vsi sa koledovania zúčastnilo 15 detí aj s animátorkami a pánom kaplánom Miroslavom. Deň predtým si ešte poriadne preskúšali koledy a svoje básničky, ráno prišli s radosťou do centra, kde sa prezliekli do biblických kostýmov, v kaplnke sa pomodlili, prosili Ježiša o požehnanie pre domácnosti a s radosťou s piesňami a zvončekmi sa rozbehli po našej kolónii.

Tento rok sa konala zbierka pre Južný Sudán. Táto najmladšia krajina sveta dnes patrí medzi tie najchudobnejšie. Železnice tu prakticky neexistujú, asfaltové cesty nájdeme iba vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len v období sucha. Počas vytrvalých dažďov sú doslova odrezané od zvyšku sveta na niekoľko týždňov.

Elektrifikované sú len niektoré oblasti. Ak si chcete zapnúť televíziu, rádio, nabiť mobilný telefón, pripojiť sa na internet alebo si len večer zasvietiť, musíte si elektrickú energiu jednoducho vyrobiť. Čo je pre nás na Slovensku samozrejmosťou, tu priam luxusom.

Ideálnym riešením sa v tejto slnečnej krajine javia solárne panely. Avšak kto nám ich namontuje prípradne opraví, keď sa pokazia? Kvôli dlhoročnej vojne za nezávislosť či nedávnej pandémii boli školy dlhší čas zatvorené. Elektrikári a mnohí iní odborníci chýbajú aj dnes.

Dobrá novina preto už niekoľko rokov podporuje Vzdelávacie a tréningové centrum sv. Petra Clavera v meste Rumbek, ktorý vedie rehoľa jezuitov. Pod vedením skúsených učiteľov sa tu z mladých Juhosudáncov stávajú šikovní elektroinštalatéri solárnych panelov, ktorí dokážu priniesť svetlo do príbytkov, škôl, farností či nemocníc. Svojím remeslom budujú svetlú budúcnosť mladej, no mnohými utrpeniami skúšanej krajiny.

Ďakujem všetkým ochotným deťom, animátorkám, pánu kaplánovi a ľuďom, ktorí nás prijali za ich štedrosť. Nech vás dobrotivý Pán Boh mnohonásobne odmení!

You may also like