Vzácne dary pre našu farnosť

Minulú nedeľu 26.11.2023 sme slávili slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Pri svätej omši o 10:30 s úmyslom za zosnulých kňazov Augustína a Viktora Novajovských. Sv. omšu celebroval farár Jakub Grich a koncelebrantom bol Mons. František Novajovský pápežský prelát. Pri tejto príležitosti sme prijali aj vzácne dary pre našu farnosť, ktoré nám daroval náš rodák Mons. František Novajovský. Prvým darom je primičný kalich a patena zosnulého vdp. Augustína Novajovského, ktorý dal Mons. František Novajovský zreštaurovať, pozlátiť a ktorý sme aj pri tejto sv. omši používali. Druhým darom boli relikvie, ktoré patrili zosnulému vdp. Viktorovi Novajovskému a mal ich v úschove Mons. František Novajovský.  Jedna sa o relikviu Sv. Antona Paduánskeho, relikvie sv. Košických mučeníkov, relikviu sv. Paschala Baylona, relikvia zeme z krypty z Getsemanskej záhrady a poslednú relikviu musíme ešte identifikovať je tam nápis Agnus Dei (Baránok Boží). Posledným osobným darom Mons. Františeka Novajovského pre našu farnosť je vzácny a krásne zdobený slávnostný Evanjeliár z ktorého bolo aj pri svätej omši čítané evanjelium. Za tieto dary vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať. Nech Pán žehná týchto darcov a dobrodincov, myslíme na nich pri svojich modlitbách.

Jaroslav Bachleda

You may also like