ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. ANTONA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Antona Pustovníka, patróna nášho rímskokatolíckeho kostola a tiež nášho mesta, sa konala v nedeľu 20. januára 2019 predpoludním odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval kežmarský dekan ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. spolu so správcom rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej Belej ICLic. Jakubom  Grichom (OPraem) a správcom gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch (filiálka Spišská Belá) Mgr. Jánom Bočkajom. Sv. Omša bola odslúžená za celé naše mesto a  jeho obyvateľov.


You may also like