ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. VALENTÍNA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Valentína, patróna rímskokatolíckeho kostola, ktorý už neexistuje, ale časť z neho bola prenesená do bočnej kaplnky (ktorá predtým bola zasvätená sv. Kataríne) terajšieho kostola sv. Antona sa konala odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval ThDr. Jaroslav Barta PhD. Ďakujeme jemu i všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tohto nášho farského sviatku. Deo Gratias.

You may also like