Carlova kvapka krvi

Naši starší miništranti Adam, Milan Matej a Vladko putovali dňa 27. októbra na sv. omšu ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Pri sv. omši, ktorú celebroval kežmarský pán dekan vdp. František Trstenský, miništrovali a počas nej boli vystavené relikvie ich obľúbeného nebeského priateľa Carla Acutisa. Bl. Carlo Acutis zomrel ako 15-ročný na leukémiu, preto bola po sv. omši akcia NTS odberu krvi. S blahoslaveným Carlom sa naši chlapci stretli na minuloročnom letnom tábore, ktorý bol o svätých. Najviac ich upútal jeho výrok: „Eucharistia je moja diaľnica do neba.“ Odvtedy hlbšie spoznávali jeho život a pocítili, ako ich vedie v miništrantskej službe i v každodennom živote. Po sv. omši sa spoločne odfotili pri relikviách a obraze bl. Carla Acutisa a pomodlili sa ruženec spolu s veriacimi v Bazilike sv. Kríža. Blahoslavený Carlo Acutis oroduj za nás!

You may also like