Misijná nedeľa 2022

Tohtoročnú Misijnú nedeľu sme slávili v našom pastoračnom centre 23. októbra. Svätú omšu slávil vdp. Martin Zummer,  kaplán z Lendaku. V homílii nám  priblížili situáciu v africkej Kambodži, kde počas troch rokov zavraždili v kmeňových bitkách 3 milióny ľudí. Osudy týchto rodín sú veľmi ťažké a preto je potrebne vážiť  si dobrá každého dňa. Do liturgii  sa zapojili aj deti  a dospelí  nosením obetných darov s komentármi i spevom a službou hudobníkov. Obetné dary sa uložili pred obetným stolom na krásnu liturgickú dekoráciu s misijným ružencom vo farbách jednotlivých krajín. 

Afrika – zelená farba –  symbolizuje  africkú prírodu. Mnohé  africké národy prežívajú  veľkú biedu, hlad, sucho, vojny medzi kmeňmi. Prinášame ti, Otče, krčah  s čistou vodou a prosíme ťa, aby ľudia v Afrike mali prístup k čistej vode. 

Amerika – červena farba – symbolizuje farbu pleti Indiánov, pôvodných obyvateľov Ameriky, a taktiež krv mnohých misionárov a mučeníkov, ktorí položili svoje životy za vieru a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia v tejto časti sveta. Prinášame ti Otče čaj a kávu, ktoré sa pestujú na plantážach Južnej i Strednej Ameriky, kde často pracujú, aj deti bez nároku na odmenu. Prosíme ťa, aby tieto deti mohli prežívať radostné detstvo vo svojich rodinách.

Európa – biela farba – symbolizuje pápeža – hlavu Katolíckej cirkvi, ktorý žije vo Vatikáne. Aj keď je Európa kolískou kresťanstva, mnohý kresťania strácajú vieru a žijú svoj konzumný život bez Boha. Prinášame ti Otče, muku a soľ, z ktorých sa pečie chlieb a prosíme ťa, aby sa v našich srdciach nevytratil hlad po duchovnom pokrme. 

Austrália a Oceánia – modrá farba – symbolizuje moria, ktoré obklopujú Austráliu s mnohými ostrovmi. Aj tu žijú milióny ľudí, ktorý nepoznajúc Ježiša, pretože im o ňom ešte stále nikto nerozprával. Prinášame ti, Otče, kokosové orechy, ktorých pestovanie a spracovanie prináša prácu mnohým ľudom v Austrálii. Prosíme ťa, aby sme si vždy vážili prácu ľudských rúk a tých, ktorí ohlasujú evanjelium na celom svete. 

Ázia – žltá farba symbolizuje farbu pleti obyvateľov tohto kontinentu. Na tomto kontinente žije väčšina obyvateľstva celého sveta. A predsa je tu Ježiš takmer nepoznaný. Vo veľkej časti tohto sveta prebiehajú neustále útoky proti kresťanom, je tu hlad a chudoba. Prinášame ti, Otče, ryžu, ktorá je hlavným zdrojom obživy obyvateľov Ázie. Nech nám jej drobné zrnká pripomínajú zrnka ruženca. Nech dobrotivý Boh žehná, sprevádza, posilňuje a ochraňuje službu a poslanie misionárov na celom svete. A nech otvára srdcia a životy ľudí pre vieru a každodenný život s Pánom. Vďaka všetkým za prípravu a účasť na tomto slávení.

You may also like