Duchovná kytica pre nového otca biskupa

V sobotu 7.októbra o 15.00 sa v kaplnke Povýšenia sv.Kríža stretla skupinka 15 veriacich na spoločnom čítaní Biblie. Po úvodnej modlitbe sme čítali prvý z katolíckych listov od apoštola Jakuba. Po krátkej prestávke so zdieľaním sme čítali Prvý Petrov list. Oba listy svojím obsahom približujú učenie Ježiša očami jeho žiakov v prvotnej Cirkvi. Mnohé usmernenia a napomenutia pomáhajú zasa veriacim hlbšie sa zakoreniť v kresťanskej viere prehĺbiť svoj vzťah k Cirkvi. Prežili sme dve hodiny s Božím slovom v malom milom spoločenstve s úmyslom prispieť do duchovnej kytice pre nášho nového o.biskupa Františka Trstenského. Modlíme sa, aby sa Slovo telom stalo a stále prebývalo medzi nami.

You may also like