Láska vám dáva krídla

1.októbra popoludní o 17.00 h sa v kaplnke Povýšenia sv. Kríža konala milá slávnostná pobožnosť odovzdávania škapuliarov 12 kandidátom. Po bohoslužbe slova s litániami k sv.Terézie z Lisieux nasledovalo požehnanie škapuliarov a medailónov symbolizujúcich osobitnú ochranu Panny Márie. Pán farár Jakub Grich osobne odovzdal škapuliare deviatim sestrám a trom bratom s modlitbou. Potom nasledovala akadémia s názvom “Láska vám dáva krídla”. Bola venovaná sv.Terézii z Lisieux, ktorej liturgická spomienka pripadá na 1.október a v tomto roku si pripomíname 150.výročie jej narodenia a 100.výročie blahorečenia. Deti z divadelného krúžku nám priblížili rodinu Martenovú a ich najmladšiu dcérku Terezku, dnes patrónku misií, spolupatrónku Francúzska a Učiteľku Cirkvi, práve vďaka jej malej duchovnej ceste, ktorá inšpiruje mnohých ľudí aj dnes.

You may also like