Moje srdce sa stalo tvojím domom

“Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14,23)

S veľkou radosťou, láskou a túžbou po Ježišovi našich osemnásť detí prvý krát prijalo do chrámu svojho srdca Ježiša v Eucharistii. Slávnosť prvého svätého prijímania sa konala tohto roku v poslednú júnovú nedeľu, 25. júna 2023, v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža v našom pastoračnom centre. Na túto zatiaľ najradostnejšiu chvíľu svojho života sa usilovne pripravovali celý školský rok. Deti sa postupne učili základné modlitby, desatoro, formulku ľútosti a na záver posledný mesiac priebeh sv. spovede. Chodili na sv. omše v utorok a hlavne v nedeľu, zapájali sa do slávení čítaním lekcií, prosieb aj nosením obetných darov.

Našu prípravu sme zintenzívnili mesiac pred slávnosťou, vždy v utorok po sv. omši mali deti nácvik celej sv. omše od nástupu do sprievodu vonku pred kaplnkou až po prednes poďakovaní na konci pripravovanej slávnosti. V piatky pod vedením pastoračných asistentiek Lucky a Kiky si opäť zopakovali potrebné modlitby naspamäť. Tento rok nás na slávnosti príjemne prekvapila a v modlitbe sprevádzala detská kapela ich kamarátov a kamarátiek pod vedením Jožka a Kiky. Posledný týždeň sme museli riadne vyhrnúť rukávy a dokončiť potrebné veci na výzdobu celej kaplnky a hlavne oltára. Pre každé dieťa naše pastoračné asistentky vyrobili anjelika s menom. Pred vonkajším vstupom do kaplnky sme deťom opäť pripravili slávnostný oblúk z briez ozdobený balónikmi a stužkami. Najdôležitejšou prípravou bola príprava a upratanie v chráme detských srdiečok – v piatok príprava na sv. spoveď a v sobotu naše deti prvý krát vyznali svoje hriechy milosrdnému Ježišovi vo sviatosti zmierenia.

Ďakujeme Ježišovi, rodičom prvoprijímajúcich detí aj samým deťom za krásnu slávnosť. Nech si naše deti nosia Ježiša stále vo svojom srdci, kdekoľvek budú viesť kroky ich života!

You may also like