Modlitba „Via Lucis“ s našimi deťmi

VIA LUCIS – CESTA SVETLA je modlitba Cirkvi vo Veľkonočnom období.

V utorok 23. mája 2023 popoludní sme v našom centre touto Cestou spoločne putovali, vedení 14 novozákonnými zastaveniami:

1. Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.

2. Peter a Ján pri prázdnom hrobe.

3.Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne.

4.Stretnutie s emauzskými učeníkmi.

5. Ježiš sa dáva poznať pri lámaní chleba.

6. Ježiš sa zjavuje učeníkom.

7. Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy.

8. Ježiš posilňuje Tomášovi vieru.

9. Stretnutie pri Tiberiadskom mori.

10. Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi.

11. Ježiš posiela učeníkov do celého sveta.

12. Ježiš vystupuje do neba.

13. S Máriou v očakávaní Ducha Svätého.

14. Turíce – zaslanie Ducha Svätého.

Kráčali sme symbolicky so zažatou sviecou za Kristom, ktorý je Svetlo sveta.

To Svetlo, ktoré každý prijal už pri svojom krste. Nech nám pomáha prežívať každodenný život ako Veľkú noc.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí ochotne a s láskou pomáhali, p.kaplánovi Martinovi Schreinerovi, ktorý viedol celú liturgiu Cesty svetla, lektorkám Vaneske, Miške a Vladkovi, hudobnému animátorovi Jožkovi a Dávidovi, deťom i pastoračným asistentkám Lucke a Kristínke. Našu spoločnú modlitbu posilnili aj deti z Centra pre deti a rodinu Spišská Belá.

Ľubomíra Pitoňáková, riaditeľka CCVČ Krížová Ves

You may also like