Návšteva detí z Centra pre deti a rodinu zo Spišskej Belej

V utorok 16. mája 2023 pred sv. omšou v našej kaplnke nás milo prekvapila návšteva deviatich detí spolu s dvomi vychovávateľkami z Centra pre deti a rodinu v Spišskej Belej. Deťom, ktoré vyrastajú v náhradných rodinných podmienkach sa tak splnila túžba stretnúť sa s ostatnými deťmi a pánom kaplánom z pastoračného centra v Krížovej Vsi. Pred sv. omšou sa deti pridali ku krúžkom a sledovali i zapájali sa do aktivít našich detí a príprave na sv. omšu. Po sv. omši sa už len stihli spoločne odfotiť a ponáhľali sa, aby im nevychladla večera v ich domove. Sme veľmi radi a tešíme sa, že sa cítili pri nás ako doma a hneď prisľúbili, že nás prekvapia opäť.

You may also like