Keď sa za maskou skrýva radosť

Aj tento rok sme v našom CCVČ pripravili pre deti z Krížovej Vsi karneval. Sála sa hneď popoludní  naplnila viac ako 120 maskami rozmanitých postáv. Nechýbali rozprávkové postavy princeznej, víl, zvieratká, tanečnice, šašov a muzikantov až po spidermanov, SBS-karky a vojačky. Každá maska si našla svoje miesto a dôležitosť. No veru každá maska je na karnevale dôležitá, aby sa udržala zábava a bezpečnosť.

Po predstavení masiek detí po jednotlivých vekových kategóriách od predškolského veku po druhý stupeň ZŠ, nasledoval sprievod masiek v rytme od detskej piesne Šašo až po belgický tanec. Veď tancovať vie každá maska. Tanečno-animačný program spojený s občerstvením (tradičné šišky s čajom) a tombolou nás poriadne všetkých zabavil. Najviac si to užili naši najmenší.

Ďakujeme Pánovi za požehnanie celého podujatia,  všetkým rodičom za nádherné masky a pomoc počas karnevalu, Martinke, Lucke, Kike, Dáške, Renátke a Zdenke i deťom z divadelného krúžku pri príprave karnevalu, pánovi kaplánovi Miroslavovi i p. starostovi Jozefovi Grivalskému za podporu a Ferkovi Troppovi za výborné šišky.

Ste úžasní a vďaka vám prežili deti spoločné chvíle v radosti a láske.

You may also like