Radostná rozlúčka s Vianocami

Vianočnou akadémiou sme sa v nedeľu 7. januára 2024  rozlúčili s Vianocami a poďakovali za vzácny Vianočný  dar – Božieho Syna. Takmer 50 detí po niekoľko týždňovej príprave ponúklo divákom pekné tanečné, spevácke i divadelné predstavenie.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetujú svoj čas našim deťom a pomáhajú im rozvíjať talenty, ktoré dostali od Nebeského Otca. Ďakujem Zdenke Horváthovej za tanečné choreografie, tebe i tvojim dcéram, Jožkovi Hangurbadžovi za prácu s mladými spevákmi, Kike Kolárovej za prácu s najmenšími deťmi, a tiež deťom z divadelného krúžku za hodnotné predstavenie života blahoslaveného Carla Acutisa, ktorého zvlášť naši miništranti majú veľmi radi. Ďakujem všetkým ktorí pomohli pri organizácii podujatia, zvlášť Lulu Hangurbadžovej za hodiny práce skrytej ľudským očiam, no tak potrebnej pre nás.

Ďakujem zo srdca všetkým rodičom i príbuzným, ktorí napriek veternému sneženiu prišli povzbudiť deti a potleskom odmeniť ich úsilie a talenty. Nech je za to pochválený náš Pán Ježiš Kristus!

Ľubka Pitoňáková, riaditeľka CCVČ

… A MY VŠETCI Z CELÉHO SRDCA ĎAKUJEME NAŠEJ TETE ĽUBKE!

You may also like