S podporou Prešovského samosprávneho kraja sme vybudovali nové schodisko v našom pastoračnom centre

Budova Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi, umiestnená v miestnej rómskej komunite,slúži pre miestnych obyvateľov od septembra 2007.

Schodisko vedúce z prízemia na druhé podlažie v budove RDSS bolo zhotovené v roku 2007 dosť narýchlo pred jej otvorením a chýbali aj financie na jej dokončenie, preto nebolo zhotovené úplne pevne a bezpečne. Keďže v priestoroch budovy realizuje svoju pastoračnú činnosť rímskokatolícka cirkev – slúženie sv. omší, modlitbové a formačné stretnutia pre dospelých, deti a mládež; elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy Kežmarok, v troch miestnostiach má krajčírske dielne pre mladé šičky a Cirkevné centrum voľného času, ktoré v popoludnajších hodinách realizuje záujmové krúžky pre deti a mládež z miestnej komunity – šikovníček, biblický krúžok, tanečný, škola hrou; veľmi nám záleží na tom, aby budova spĺňala všetky bezpečnostné predpisy a normy. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá je vďačná za podporu z Prešovského samosprávneho kraja na zhotovenie železobetónového schodiska v budove RDSS. Vybudovanie tohto schodiska nahradilo pôvodné, zhotovené z oceľovej konštrukcie a drevených stupňov, a tak zvýšilo bezpečnosť pohybu návštevníkov v budove. Máme úprimný záujem pokračovať v rozbehnutom diele v miestnej rómskej komunite, ktoré už počas svojej niekoľkoročnej činnosti prinieslo veľa dobrého ovocia.

vyzva-mikroprogram-editovatelne-pdf

You may also like