Misijná nedeľa

V Krízovej Vsi, pastoračnom centre sme v nedeľu 24. októbra slávili Misijnú nedeľu. Motto tohtoročnej Misijnej nedele bolo: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) Na začiatku svätej omše sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec, ktorý sme obetovali za jednotlivé štáty  ako Afrika, Amerika, Európa, Austrália Ázia. Spolu sme slávili svätú liturgiu, ktorú celebroval pán kaplán Martin Schreiner, ktorá bola obetovaná za misie. Taktiež veľké  Pán Boh zaplať našej kapele a deťom, ktorí nás počas sv. omše sprevádzali krásnymi pesničkami a všetkým tým, ktorí pomáhali pripraviť krásnu výzdobu na Misijnú nedeľu. Pán Boh zaplať ?.

Kika Hangurbadžová

You may also like