Misijná nedeľa 2023

22.október 2023 – 97. Svetový deň misií, sme začali dnes spoločnou modlitbou Misijného ruženca, každý desiatok sa modlíme za ľudí (veriacich a neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta. Sv.omšu s misijným úmyslom spoločných modlitieb slávil p. kaplán Miroslav Mudrík, ktorý nám kládol na srdce byť misionárom a prinášať radostnu zvesť evanjelia v prostredí v ktorom žijeme.

Na tohtoročný Svetový deň misií zvolil pápež František tému “Horiace srdcia, nohy ba ceste” inšpirovaný rozprávaním o emauzských učeníkoch.

Vďaka aktívnej účasti detí a mladých, našich pastoračných asistentiek Kristíny a Lucie  i hudobného animátora Jožka za prínos k prežitiu dnešnej Misijnej nedele.

You may also like