Vďaka podpore PSK sme zmodernizovali našu techniku

Naša veľká vďaka patrí Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý nás v tomto roku opäť podporil v projekte „Nákup novej audiovizuálnej techniky na kultúrne, duchovné a spoločenské podujatia v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi“. Cieľom a hlavným prínosom projektu bolo obstaranie a nákup novej audiovizuálnej techniky, teda notebooku a projektora, na kultúrne, duchovné i spoločenské podujatia a na prácu s deťmi v záujmových útvaroch krúžkovej činnosti v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.

Audiovizuálnu techniku, teda notebook a projektor používame skoro na každej akcii v našom “pastoračnom centre”. Na prvom mieste na premietame piesní počas sv. omší a adorácii. Na prezentácie počas sv. omší pre deti, na stretkách pre dievčatá a miništrantov a naukách pre birmovancov. Pomáhame si touto technikou pri realizácii krúžkovej činnosti Cirkevného centra voľného času v záujmových útvaroch pre deti. Notebook a projektor je pre nás neodmysliteľnou pomocou pri nácvikoch dramatického krúžku a divadlách, pri rôznych akciách v interiéry (Miss bábika, karneval, duchovné obnovy…) aj exteriéry (chvály, Via lucis…) nášho “pastoračného centra”.

Nový notebook a projektor sme nenechali odpočívať ani jeden deň v krabiciach. Začali sme ich hneď používať, ako to môžete vidieť aj na fotkách – otestovali sme ich hneď pri filmovom večeri a pri príprave maľovaných vitráží na naše okná v spoločenskej miestnosti. Potešili sme sa novej bezchybnej technike, lebo tá stará nás už niekedy aj začala „hnevať“.  

Srdečne ďakujeme za novú techniku, ktorú budeme používať skoro každý deň pri našich aktivitách v najbližších rokoch.

You may also like