Rómska púť v Smižanoch

Na záver „pútnickej sezóny“ nás otcovia palotíni  pozvali na Púť Rómov k Božiemu milosrdenstvu do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Púť sa konala v nedeľu popoludní 19. novembra 2023. Na púť sme sa vybrali z Krížovej Vsi spoločne s naším pánom kaplánom Pavlom Gužiniakom. Na úvod púte v hodine milosrdenstva sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol po rómsky o. Marián Sivoň spolu s Rómami z Letanoviec. Po korunke nasledovala modlitba chvál, ktorú viedli členovia Gréckokatolíckej rómskej misie. Pridali svedectvá o odpustení, vernosti a pripravili aj aktivitu s rybárskou sieťou, do ktorej sa zamotalo a zapojilo množstvo prítomných. Spoločné slávenie eucharistie sprevádzala mládežnícka kapela pod vedením sestier a kňazov z Lomničky. V príhovore spomenul o. biskup Ján Kuboš slová pápeža Františka ako Cirkev chce podporovať a sprevádzať ľudí na ceste, aby sme rástli v milosrdenstve voči sebe samým i navzájom. V závere všetkým poďakoval a rozlúčil sa hlavný organizátor púte palotín o. Peter Klubert.

You may also like