Červená streda

Projekt červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN- Pomoc trpiacej Cirkvi. Zmyslom tejto iniciatívy je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Ako už aj z názvu vyplýva, znakom tejto iniciatívy je červená farba ako symbol mučeníctva. Táto farba upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. 22. novembra sa do tejto iniciatívy zapojila aj naša farnosť. Okrem červeného liturgického rúcha pri slúžení svätej omši, bol aj v červenej farbe vysvietený náš kostol. Po skončení svätej omše sme sa v slávnostnom sprievode zišli všetci veriaci pred farským kostolom. Spoločne sme sa celá farnosť pomodlili desiatok svätého ruženca za svojich bratov a sestry, ktorí trpia pre svoju vieru.    

Vo svete, kde sa rozličné formy modernej tyranie snažia potlačiť náboženskú slobodu, alebo zredukovať ju do subkultúry bez práva vysloviť verejne svoj názor, či využívajú náboženstvo ako zámienku pre nenávisť a brutalitu, je nevyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných náboženských tradícií spojili svoje hlasy pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práva iných.“ Pápež František

Anna Štefaňáková

You may also like