MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

Ako je v našej farnosti zvykom nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať a posvätiť veľkonočné jedlá. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy koronavírusom, spoločné žehnanie a svätenie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ťa, daj, nech sú nám aj tieto pokrmy znamením tvojho + požehnania a tvojej lásky. Prijmi pozvanie do našich domovov.

Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie.

Posilňuj v našich domovoch vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom.

Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

You may also like

Jeden komentár

  1. Teším sa keď sa budem môcť zúčastniť svetej omše v našom kostole