DOBRÝ A PRELÁSKAVÝ JEŽIŠU

Ukrižovaný Ježiš Kristus

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu “Dobrý a preláskavý Ježišu”, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej vie- ry, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodla- nie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).


You may also like