Pre súkromnú modlitbu budú naše kostoly otvorené

Pre súkromnú modlitbu budú naše kostoly otvorené nasledovne: 
Spišská Belá:
v nedeľu od 7:00 do 18:00 

počas týždňa od 15:00 do 18:00

Strážky:
v nedeľu od 10:00 do 12:00 

počas týždňa od 16:00 do 17:00

Krížová Ves:
v nedeľu od 10:00 do 12:00

počas týždňa od 17:00 do 18:00

You may also like