Milión detí sa modlí ruženec 2022

18. október je deň, kedy sa deti na celom svete zjednotia, aby sa zúčastnili modlitebnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú organizuje medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Do tejto modlitby za pokoj a mier vo svete sa pripojili aj naše deti z Krížovej Vsi. Pred sv. omšou v utorok sa spoločne pomodlili ruženec. 

Na tohtoročných materiáloch bol známy obrázok z predchádzajúcich ročníkov, na ktorom je Panna Mária v spoločenstve detí. Tento rok boli na ňom zobrazené aj dve otvorené ruky, ktoré obopínajú zemeguľu a držia ju spolu s deťmi všetkých kontinentov. Tieto ruky symbolizujú ruky nášho Nebeského Otca, ktorý stvoril svet z lásky a ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. V Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí o svojich ovciach, že ich nikto nemôže vytrhnúť z Otcových rúk (porov. Jn 10, 29). Skrze spoločnú modlitbu ruženca nás Panna Mária chce všetkých viesť ako jednu veľkú rodinu do milujúceho a bezpečného náručia nášho nebeského Otca. 

Keď vidíme okolo seba všetky vojny a zlobu, prenasledovanie, choroby a strach, ktoré doliehajú na náš svet, môže nám napadnúť otázka: „Má Boh naozaj všetko pod kontrolou?” Áno, má – ale aj my musíme uchopiť jeho vystreté ruky a pevne sa ich držať. Všetci potrebujeme túto živú nádej, že Otec drží všetko vo svojich rukách – dokonca aj utrpenie a núdzu, ktoré sme my ľudia priniesli do tohto sveta svojimi slobodnými rozhodnutiami proti jeho prikázaniam. Túto dôveru v moc a milosrdenstvo nášho nebeského Otca musíme odovzdať aj našim deťom. Keď sa modlíme ruženec, naša nebeská Matka vlieva do našich sŕdc novú nádej, že ako deti jedného Otca môžeme skutočne žiť spolu v pokoji a bezpečí. 

Jedným z cieľov kampane „Milión detí sa modlí ruženec“ je pomôcť nám hlbšie pochopiť, že všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý túži len po našom šťastí a ktorý nám dal Božiu Matku ako našu vlastnú nebeskú Matku. Panna Mária si želá len to, aby naša Zem bola domovom pre všetkých, kde vládne Božia láska a kde nikto nemusí trpieť núdzou alebo strachom. Celosvetová modlitba ruženca s deťmi 18. októbra by preto mala byť veľkým a radostným dňom viery a nádeje. Zverme do všemocných rúk Nebeského Otca na príhovor Bohorodičky najmä tie krajiny, kde vládne vojna, násilie a veľká chudoba – ako na Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii, v africkej oblasti Sahel a na všetkých miestach, kde ľudia nemôžu žiť v pokoji. Veríme, že táto modlitba posilní nádej ľudí, že celý svet je v Božích rukách.

(spracované podľa materiálov ACN)

You may also like