Modlitba chvál s Jude Antoine

V sobotu večer 8. októbra 2022 sme prežili požehnaný čas modlitby chvál a zahĺbenia sa do počúvania Božieho slova s Jude Antoine, katolíckym laickým misionárom z Malajzie. Jude s radosťou zavítal do nášho pastoračného centra aj spolu so svojou manželkou Veronikou a dcérami Lavinia a Alicia. Po radostnom zvítaní sa s Judom sme začali modlitbou chvál, v ktorej sme vzývali piesňami Ducha Svätého a otvárali si srdce pre počúvanie Božieho slova. 

Jude si pripravil slovo z Lukášovho evanjelia, udalosť o vzkriesení syna Naimskej vdovy (Lk 7, 11-17). Začal otázkou, čo prežívala vdova? … strach, smútok, beznádej, hnev na Boha, samota… . Vdova bola závislá na mužovi, zomrel, potom na jedinom synovi, aj ten zomrel, kráčala za mŕtvolou, utešovali ju, ale nemohli zmeniť jej situáciu. V 13. verši sa píše, že „Pán ju uvidel“ … ona ho nepoznala, ale On presne vedel, čo je v nej. Človek, ktorý sedí po tvojej pravici nevie, ale Pán vie, čo je v tebe. Pán mal súcit, súcit nie je milosrdenstvo, ani poľutovanie … grécke slovo splangxnon v evanjeliu doslovne znamená ako pohnutie vnútorností, niečo ako pohnutie v bruchu.

Prečo pochybujeme o tom, že Boh môže zmeniť túto situáciu? Boh môže zmeniť každú ťažkú a neriešiteľnú situáciu v našom živote. Jediné, čo potrebuješ, je viera. Jude hovoril o svojej matke. Diagnostikovali jej štvrté štádium rakoviny pŕs a predpovedali jej štyri mesiace života. Jude je jedináčik. V tom čase jeho manželka Veronika čakala najstaršiu dcéru Laviniu. „Moja matka mala obrovskú vieru. “Ja odmietam toto posolstvo” lebo toto je moje prvé vnúča a ja ho uvidím, budem ho držať na kolenách, láskať ho a kŕmiť!“ Lavinia za narodila a matka nezomrela, prešli tri roky a stále žila. Išla na kontrolu a rakovina zmizla. Prečo? Lebo mala vieru! 

Ježiš mu povedal: “Mládenec, hovorím ti vstaň” Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.“ (Lk 7,14-15) Ježiš hovorí tomu, čo je mŕtve v tvojom živote. Emócie, manželstvo, vzťahy… Sú tu ukryté tri kroky.   

1. Mládenec sa posadil – to znamená počúvať Božie slovo. V Jn 5,25 sa píše: „Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počujú, budú žiť.“

2. Začal hovoriť – to znamená začať chváliť Pána – V Iz 38,18 znie: „Mŕtvy nemôžu chváliť Pána!“

3. Ježiš ho odovzdal svojej matke – Ježiš teba vracia tvojej Matke – Panne Márii, ona vie čím prechádzaš a ona sa modlí za teba. Matkou je aj Cirkev – potrebuješ spoločenstvo, aby sa modlili za teba. „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19,26) 

V závere prednášky sa Jude podelil ešte o svoje svedectvo uzdravenia. Asi pred troma rokmi sa vrátil z duchovnej obnovy na Vianoce a pocítil tlak na hrudi. Odviezli ho do nemocnice. Tam skolaboval. Bol to infarkt. Štyri minúty bol mŕtvy, vnímal ako odchádza z tohto sveta, ale  Boh ma priviedol späť k životu!

Po prednáške sme pokračovali v modlitbe chvál, ktorá prešla do adorácie. Pán kaplán vystavil Najsvätejšiu Sviatosť a Jude sa modlil spoločnú príhovornú modlitbu za jednotlivé oblasti fyzického aj vnútorného uzdravenie. Pri modlitbe viedol ľudí k tomu, aby vystreli ruku smerom ku Ježišovi v Eucharistii a s vierou ho prosili o uzdravenie a oslobodenie.Po ukončení duchovného programu sme pripravili pre Juda a jeho rodinu malé občerstvenie, počas ktorého sme sa s ním ešte veselo porozprávali a spoločne odfotili na pamiatku.

You may also like